Các đồng trưởng ban: Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN Hà Nội), Lê Minh Hà (Viện NCCCVT), Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học), Hà Thanh Toàn (ĐH Cần Thơ)

Các ủy viên: Trần Mạnh Cường (ĐHKHTH), Phạm Việt Hùng (Viện Toán học), Trịnh Thị Thu Hường (ĐH Thương mại), Ngô Hoàng Long (ĐHSP Hà Nội), Nguyễn Thúy Quỳnh (HV Tài chính), Võ Văn Tài (ĐH Cần Thơ), Trần Văn Thành (Viện Toán học), Nguyễn Mạnh Thế (ĐHKTQD), Nguyễn Thị Thế (ĐH Vinh), Phạm Hoàng Uyên (ĐH Kinh tế - Luật TPHCM)

Ban tổ chức địa phương:
Hà Thanh Toàn (ĐH Cần Thơ - Trưởng ban), Võ Văn Tài (ĐH Cần Thơ - Phó Trưởng ban)