Các đồng trưởng ban: Nguyễn Đình Công (Viện Toán học), Đặng Hùng Thắng (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội)

Các ủy viên: Trịnh Quốc Anh (ĐHKHTN - ĐHQ Hà Nội), Trần Lộc Hùng (ĐH Tài chính - Marketing), Ngô Hoàng Long (ĐHSP Hà Nội), Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học), Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh), Đặng Đức Trọng (ĐHKHTN, ĐHQG TpHCM)