Trong quá trình Hội nghị sẽ có một buổi tọa đàm về nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Xác suất - Thống kê trong thời đại 4.0 cho các ngành Khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật; Kinh tế và Y tế - Công/Nông nghiệp.