Trần Thị Tuấn Anh (ĐHKT TP.HCM)
Nguyễn Thanh Diệu (ĐH Vinh)
Nguyễn Tiến Dũng (ĐHKHTN, ĐHQG HN)
Trịnh Thị Hường (ĐH Thương Mại)    
Nguyễn Thị Mộng Ngọc (Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP. HCM)
Đoàn Thái Sơn (Viện Toán Học)
Võ Văn Tài (ĐH Cần Thơ)