Thông báo số 2               Thông báo số 1

 Đơn vị tổ chức

  • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM
  • Trường Đại học Cần Thơ

Tiếp nối truyền thống của Hội nghị toàn quốc về Xác suất-Thống kê được tổ chức các năm 1983 (Nha Trang); 2001, 2005 (Hà Nội); 2010 (Vinh), và 2015 (Đà Nẵng), Viện Toán học - Viện HLKHCNVN phối hợp với Trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức

 Hội nghị toàn quốc lần thứ VI: “Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”

 tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 5 đến 8 tháng 11 năm 2020. Đây là sinh hoạt khoa học qui mô toàn quốc của các nhà khoa học hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy Xác suất Thống kê toán học.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực Xác suất và Thống kê toán học. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Xác suất Thống kê toán học tham gia Hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục trong ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự.

Kinh phí tham dự Hội nghị:    
+ Hội nghị phí: 500.000 đồng (Đại biểu tham dự xin vui lòng nộp phí bằng tiền mặt tại hội nghị);
+ Chi phí đi lại do các đại biểu tự trang trải, Ban tổ chức có thể hỗ trợ cho các đại biểu đi từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và ngược lại.
+ Ban tổ chức tài trợ (một số lượng hạn chế) vé đi lại tới Cần Thơ cho các đại biểu trẻ ở ngoài TP Cần Thơ và có báo cáo tại Hội nghị.
+ Ban Tổ chức sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn/ nhà nghỉ tại Thành phố Cần Thơ để các đại biểu có thể đặt phòng trực tiếp hoặc online.

Địa chỉ liên hệ:

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị xin liên hệ với TS Trịnh Thị Hường ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc các thành viên trong Ban tổ chức.